Sherpa
   gezonde zorg voor kind en volwassene
 
 
 
  praktijk
  visie
voor wie
door wie
 
  voor kinderen
voor volwassenen
cursussen
 
Boek: Uitwendige therapie in de oncologische zorg

Sherpa

Bekijk hier alvast enkele pagina's

De ziekte kanker en de behandelingen die op een diagnose volgen, hebben grote gevolgen voor een patiënt. Eerst moet hij of zij de diagnose verwerken en dan volgt vaak een operatie, gevolgd door chemotherapie, bestraling en/of hormoonbehandeling. Dat grijpt diep in, zowel lichamelijk als geestelijk. Het boek 'Uitwendige therapie in de oncologische zorg' laat zien hoe deze therapie ondersteuning biedt bij problemen van lichamelijke aard (pijn, obstipatie, krampen, prikkelhoest, slechte slaap e.a.) en rust, warmte en kracht schenkt tijdens het doormaken van het ziekteproces.

Uitwendige therapie is een verzamelnaam voor toepassingen die van buitenaf, via de huid, invloed beogen op de gezondheidsprocessen van de mens. Zij omvat therapeutische inwrijvingen, baden en wikkels waarmee geneeskrachtige substanties op de huid aangebracht worden, zoals antroposofische geneesmiddelen (oliën, zalven) en andere natuurlijke producten.

Het boek 'Uitwendige therapie in de oncologische zorg' heeft als ondertitel 'Heilzame toepassingen uit de antroposofische verpleegkundige zorg'.
In het eerste deel van het boek beschrijft de auteur en de antroposofische verpleegkundige oorsprong en ontwikkeling van deze toepassingen en hun waardevolle werkzaamheid. Daarna wordt de relatie tussen de ziekte kanker en de maretak belicht vanuit het aspect van warmte. Vervolgens wordt de waarde van warmte binnen de antroposofische verpleegkundige zorg beschreven. Aan de hand van een beschrijving van vier fases in een oncologisch ziekteproces ( namelijk rondom diagnose, behandelingsfase, herstelfase en laatste levensfase), volgt uitleg over wat de uitwendige therapie hierin kan betekenen, alsmede in de rouwverwerking van nabestaanden.
Het tweede deel bevat een zeer uitgebreid repertorium. Daarin worden vele concrete toepassingen beschreven in relatie tot vaak voorkomende klachten rond het oncologische ziekteproces en de palliatieve en terminale fase. Het boek sluit af met een omvangrijke literatuurlijst.

Aanvullend zijn het voorwoord van Christa van Tellingen ( arts, spreker voor medisch onderwijs in binnen en buitenland en auteur van vele publicaties, oa van de Bolk's Companions, en warme aanbevelingen van Astrid Noorden (MScN, Complementaire Zorg Specialist) en Lidwien Cornelissens ( medisch ethicus en werkzaam als psychotehrapeut oa in de psycho-oncologische hulpverlening).

Dit boek richt zich op verpleegkundigen, artsen en therapeuten die zorg dragen voor het welzijn van de oncologische patiënt. Als studiemateriaal bijzonder geschikt voor verschillende opleidingen en aanvullende scholing. Zeer bruikbaar in de niet-oncologische palliatieve en terminale zorg. Mantelzorgers en dierbare naaststaanden vinden er eveneens veel ideeën en mogelijkheden in, die zij, eventueel onder begeleiding van een arts of verpleegkundige, kunnen toepassen.

Titel: Uitwendige therapie in de oncologische zorg
Ondertitel: Heilzame toepassingen uit de antroposofische verpleegkundige zorg
Auteur: Toke Bezuijen
Uitgever: Reith | Hendriks & partners.
Formaat: 26 cm x 21 cm
Omvang: 92 pagina's
Prijs: €24,95

U kunt het boek hier bestellen bij Wikkelfee.